Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

26 października 2009

Eucharystki z Leitmeritz

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Eucharystii z Leitmeritz
Congregatio Sororum Sanctissimae Eucharistiae Litomerincensium

Data i miejsce założenia:
1937 rok , Czechy

Założycielka:
m. Annuntiata Chotek