Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

25 października 2009

Franciszkanki Szkolne

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu (OSF)
Sorores Scholares Tertii Ordinis Francisci

Data i miejsce założenia:
1843 rok - Austria

Założyciele:
m. Antonina Franciszka Lampel
bp. Roman Sebastian Zangerle