Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

16 października 2009

Pasjonistki św. Pawła

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża (CP)
Congregatio Sororum Sancti Pauli a Cruce
Suore Passioniste di San Paolo della Croce
Passionist Sisters of St. Paul of the Cross

Data i miejsce założenia:
1815 rok - Włochy

Założycielka:
m. Maria Magdalena Frescobaldi Capponi