Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

14 października 2009

Salwatorianki

Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela (SDS)
Sorores Divini Salvatoris

Data i miejsce założenia:
1888 rok - Włochy

Założyciele:
ks. Franciszek od Krzyża Jordan
m. Teresa von Wüllenweber