Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

14 października 2009

Służebnice Niepokalanej Panny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi
Congregatio Sororum Servularum Beatissimae Virginis Mariae Immaculatae
zgromadzenie greckokatolickie, obrządku bizantyjsko-ukraińskiego

Data i miejsce założenia:
1892 rok - Ukraina

Założyciele:
bł. Jozafata Michalina Hordaszewska
o. Jekeremiasz Łomnicki
ks. Cyryl Sielecki

Habit:
Habit granatowy