Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

18 lutego 2010

Służebniczki Dębickie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (sł.BDNP)
Congregatio Servularum Dei Genitricis Virginis ab Immaculata Conceptione

Data i miejsce założenia:
1850 rok - Polska
1890 rok - usamodzielnienie się zgromadzenia dębickiego

Założyciel:
bł. Edmund Bojanowski