Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

14 października 2009

Służebniczki Wielkopolskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - wielkopolskie
Congregatio Sororum Ancillarum ab Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis

Data i miejsce założenia:
1850 rok - Polska

Założyciel:
bł. Edmund Bojanowski