Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

14 października 2009

Służebniczki Starowiejskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Congragatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae

Data i miejsce założenia:
1850 rok - Polska
1866 rok - usamodzielnienie się prowincji starowiejskiej

Założyciel:
bł. Edmund Bojanowski

Habit:
Granatowy habit.