Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

27 października 2009

Duchaczki

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia (CSS)
Congregatio Sororum Canonissarum Spiritus Sancti de Saxia

Data i miejsce założenia:
1741 rok – usamodzielnienie się polskiej prowincji zakonu założonego w 1174 roku we Francji

Założyciel:
Zgromadzenie wyłoniło się ze wspólnoty, którą założył bł. Gwidon z Montpellier