Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

26 października 2009

Elżbietanki Cieszyńskie

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka (CEOF)
Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth Tertii Ordinis Sancti Francisci

Data i miejsce założenia:
1622 rok – Niemcy, 1753 rok powstaje samodzielny klasztor w Cieszynie.

Założycielka:
m. Apolonia Radermecher


Na zdjęciu siostry w białych fartuchach używanych przy pracy, nie stanowiły one elementu habitu.