Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

17 października 2009

Orionistki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
Congregatio Sororum Parvarum Missionariarum a Misericordia

Data i miejsce założenia:
1915 rok – Włochy

Założyciel:
św. Alojzy Orione

Habit:
Ciemnoszary habit, czarny welon.