Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

13 stycznia 2010

Franciszkanki Rodziny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (RM)
Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae
inna nazwa: rodziniarki

Data i miejsce założenia:
1857 rok - Rosja

Założyciel:
św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Habit:
Czarny habit przepasany fioletowym sznurem, czarny welon.