Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

20 stycznia 2010

Franciszkanki Szpitalne

Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka (OSF)
Congregatio Sororum Infirmis Ministrantium Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci

Data i miejsce założenia:
1844 rok - Niemcy

Założyciel:
o. Krzysztof Bernsmeyer OFM