Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

8 lipca 2010

Jadwiżanki

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi (CSSH)
Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis ab Immaculata Virgine Genetrice Maria

Data i miejsce założenia:
1859 rok - Niemcy

Założyciel:
ks. Robert Spiske


Habit:
Czarny habit, niebieski welon.