Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

27 stycznia 2010

Józefitki

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa (CSSJ)
Congregatio Sororum a Santo Joseph

Data i miejsca założenia:
1884 rok - Polska

Założyciel:
św. Zygmunt Gorazdowski

Na zdjęciu dwie siostry w roboczych fartuchach; nie stanowiły one elementu habitu.