Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

20 stycznia 2010

Kamedułki

Mniszki Kamedułki Reguły Świętego Benedykta (OSBCam lub OCam)
Moniales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti
zakon kontemplacyjny, klauzurowy

Data i miejsce założenia:
1027 rok - Włochy

Założyciel:
św. Romuald