Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

16 stycznia 2010

Karmelitanki Bose

Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (OCD)
Moniales Discalceatae Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo
zakon kontemplacyjny, klauzurowy

Data i miejsce założenia:
1562 rok - Hiszpania

Założyciele:
św. Teresa od Jezusa, św. Jan od Krzyża

Habit:
Brązowy habit przepasany skórzanym paskiem z różańcem, brązowy szkaplerz, na głowie biała toka i czarny welon.