Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

16 stycznia 2010

Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (CSCIJ)
Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesu

Data i miejsce założenia:
1921 rok - Polska

Założyciele:
o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini - Maciej Gądek
m. Teresa od św. Józefa - Janina Kierocińska


Habit:
Brązowy habit przepasany skórzanym paskiem z różańcem, brązowy szkaplerz, na głowie biała toka i czarny welon.