Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

16 stycznia 2010

Karmelitanki Misjonarki Terezjanki

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek (CMT)
Congregatio Sororum Carmelitanarum Missionariarum Teresianarum

Data i miejsce założenia:
1861 rok - Hiszpania

Założyciel:
bł. Franciszek Palau y Quer OCD