Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

13 stycznia 2010

Loretanki

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej (CSL)
Congregatio Sororum Beatae Mariae Lauretanae
inna nazwa: benedyktynki loretanki

Data i miejsce założenia:
1931 rok - Polska

Założyciel:
bł. ks. Ignacy Kłopotowski