Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

5 stycznia 2010

Michalitki

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła (CSSMA)
Congregatio Sororum Sancti Michaelis Archangeli

Data i miejsce założenia:
1897 rok - Polska

Założyciele:
ks. Bronisław Markiewicz
m. Anna Kaworek