Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

5 stycznia 2010

Misjonarki Świętej Rodziny

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (MSF)
Congregatio Sororum Missionariarum Sanctae Familiae

Data i miejsce założenia:
1905 rok - Rosja

Założycielka:
bł. Bolesława Maria Lament