Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

18 lutego 2010

Bazylianki

Siostry Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego (OSBM)
Ordo Sancti Basili Magni
zakon greckokatolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego

Data i miejsce założenia:
IV w. - Annesis (Azja Mniejsza)

Założycielka:
św. Makryna