Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

18 lutego 2010

Benedyktynki Samarytanki

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (OSBSam)
Congregatio Sororum Benedictinarum Samaritanarum a Cruce Christi

Data i miejsce założenia:
1926 rok - Polska

Założycielka:
m. Wincenta Jadwiga Jaroszewska