Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

4 lutego 2010

Elżbietanki

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (CSSE)
Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth

Data i miejsce założenia:
1842 rok - Niemcy

Założycielki:
m. Klara Wolff
m. Matylda Merkert
bł. Maria Merkert
m. Franciszka Werner