Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

4 lutego 2010

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Franciszkanki Misjonarki Maryi (FMM)
Congregatio Franciscalium Missionariarum a Maria

Data i miejsce założenia:
1877 rok - Indie

Założycielka:
bł. Maria od Męki Panskiej - Helena de Chappotin

Habit:
Habit przepasany sznurem, szkaplerz.