Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

24 lutego 2010

Franciszkanki od Chrześcijańskiej Miłości

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Chrześcijańskiej Miłości (SFCC)
Congregatio Sororum Franciscalium a Caritate Christiana

Data i miejsca założenia:
1857 rok - Austria

Założyciele:
pierwsze 95 sióstr pod opieką ks. Franza Grubera

Habit:
Czarny habit przepasany białym sznurem z różańcem; czarny welon.