Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

20 marca 2010

Kolumbanki

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Kolumbana (SSC)

Data i miejsce założenia:
1922 rok - Irlandia

Założyciele:
o. John Blowick MSSC
m. Frances Moloney