Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

2 października 2010

Misjonarki Królowej Apostołów

Stowarzyszenie Misyjne Sióstr Królowej Apostołów (SRA)
Societas Missionalis Sororum Reginae Apolostolorum

Data i miejsce założenia:
1923 rok - Austria

Założyciel:
kard. Theodor Innitzer