Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

12 listopada 2010

ss. Pammakaristos

Siostry Pammakaristos
inna nazwa: siostry Matki Bożej
zakon greckokatolicki obrządku grecko-bizantyjskiego

Data i miejsce założenia:
1920 rok - Turcja

Założyciel:
egzarcha Izajasz