Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

7 stycznia 2011

Franciszkanki z Gandawy

Siostry Franciszkanki z Gandawy
Zusters Franciscanessen van Gent (Crombeen)

Data i miejsce założenia:
1715 rok - Belgia

Założycielka:
Joanna Theresia Crombeen