Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

24 lipca 2011

Kapucynki Misjonarki

Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Misjonarek
Congregação das Irmãs Missionárias Capuchinhas
Congregación de las Hermanas Misioneras Capuchinas

Data i miejsce założenia:
1904 rok - Brazylia

Założyciel:
o. João Pedro - Clemente Recalcati OFMCap