Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

11 października 2011

Pielęgniarki Matki Bożej Bolesnej

Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Matki Bożej Bolesnej
Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata

Data i miejsce założenia:
1853 rok - Włochy

Założycielka:
m. Giovannina Franchi