Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

11 października 2011

ss. Miłości Bożej

Zgromadzenie Sióstr Miłości Bożej (RAD)
Congregación de las Hermanas del Amor de Dios.

Data i miejsce założenia:
1864 rok - Hiszpania

Założyciel:
ks. Jeronimo Mariano Usera y Alarcon

Habit:
Niebieski habit, czarny welon.