Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

11 października 2011

Ubogie Siostry Jezusa Ukrzyżowanego

Ubogie Siostry Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bolesnej
Poor Sisters of Jesus Crucified and the Sorrowful Mother

Data i miejsce założenia:
1924 rok - USA

Założyciel:
o. Alphonsus Maria Urbanowicz CP

Habit:
Czarny habit i welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec.