Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

28 listopada 2011

Apostolinki

Instytut Królowej Apostołów dla Powołań (Ap)
Istituto Regina degli Apostoli per le Vocazioni (Suore Apostoline)
The Queen of Apostles Institute for Vocations (Apostoline Sisters)

Data i miejsce założenia:
1959 rok - Włochy

Założyciel:
bł. Jakub Alberione