Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

28 listopada 2011

Franciszkanki św. Rodziny z Brna

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Trzeciego Zakonu św. Franciszka pod opieką Św. Rodziny w Brnie (OF)
Congregation of the Sisters of Mercy of the Third Order of St. Francis under the protection of the Holy Family in Brno (Franciscan Sisters of the Holy Family of Brno)
Kongregace Milosrdných sester III.řádu svatého Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně

Data i miejsce założenia:
1886 rok - Czechy

Założyciele:
m. Bernardina Hošková
bp. František Bauer
hr. Felix Vetter z Lille