Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

11 stycznia 2012

Augustianki Miłosierdzia Jezusa /Fed. francuska/

Kanoniczki Regularne Szpitalne od Miłosierdzia Jezusa Reguły św. Augustyna
Canones Regulares Valetudinarii Misericordiae Jesu Ordinis Sancti Augustini
Chanoinesses Régulières Hospitalières de la Miséricorde de Jésus de l'Ordre de Saint Augustin
Canonesses Regular Hospitallers of The Mercy of Jesus of The Order of St. Augustine

Data i miejsce założenia:
przed 1285 rokiem - data nieznana - Francja
1946 rok – założenie Federacji francuskiej

Założyciel:
Brak założyciela w sensie ścisłym, za ojca duchowego i prawodawcę uważany jest św. Augustyn, twórca reguły, według której żyje zakon.