Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

12 stycznia 2012

ss. Miłosierdzia Jezusa i Maryi ze Schijndel

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Jezusa i Maryi, Matki Dobrej Pomocy ze Schijndel
Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand te Schijndel
Congregation of the Sisters of Charity of Jesus and Mary, Mother of Good Succor of Schijndel

Data i miejsce założenia:
1836 rok - Holandia

Założyciel:
ks. Antonius van Erp