Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

30 grudnia 2012

Pallotynki Misjonarki

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC)
Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatus Catholici
Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico (Missionarie Pallottine)
Pallottine Missionary Sisters of the Catholic Apostolate
 

Data i miejsce założenia:
1901 rok - Niemcy

Założyciel:
Zgromadzenie wyłoniło się ze zgromadzenia założonego w 1838 roku we Włoszech, które założył św. Wincenty Pallotti.