Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 229 zgromadzeń.

30 grudnia 2012

ss. św. Wincentego a Paulo z Gijzegem

Instytut Sióstr św. Wincentego a Paulo „Służebnice Ubogich” z Gijzegem
Institut des Soeurs de Saint Vincent de Paul "Servantes des Pauvres"
de Gijzegem
Sisters of Saint Vincent de Paul „Servants of the Poor” of Gijzegem
Zusters van Sint-Vincentius a Paulo „Dienstmaagden der Armen” van Gijzegem

inna nazwa: Wincentynki z Gijzegem

Data i miejsce założenia:
1819 rok - Belgia

Założycielka:
Elisabeth de Robiano


Habit:
Habit z białym kołnierzem, na głowie biały kornet, na piersi krzyż, przy boku różaniec.